אפיון הרכב תשטיפים מאזור אריאל ופיתוח מתודת טיפול ביולוגי למניעת פגיעה סביבתית

יעקב אנקר, מרינה ניסנביץ', מרי טל, משה ענבר, אלכסנדר גימבורג

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בעוד שבמדינות רבות ננקטים צעדים תחיקתיים ותכנוניים להקטנת הסכנה לזיהום שמקורו במי נגר אורבני ותעשייתי, בישראל כמעט שאין מופעלות כיום מערכות לאיסוף תשטיפי משטחים אורבניים, תעשייתיים וכבישים. בעולם, טיוב והשבת נגר כבישים מיושם ומפותח בתמידות. באוניברסיטת אריאל שבשומרון נבנה מתקן טיפול ניסויי. על מנת לבחון ישימות פתרון בעצימות נמוכה לטיפול בנגר ממקור אנטרופוגני וגם בביוב ממקורות נקודתיים קטנים ומקורות לא נקודתיים. מערכת הפיילוט שנבחנה במחקר זה מתוכננת לטפל בשפכים ובתשטיפים אורבניים ותעשייתיים. על פי ממצאי המחקר, הוכחה יעילות המתקן בהפחתת העומס האורגני וריכוז המוצקים המרחפים בשפכים ובתשטיפים אורבניים ותעשייתיים. לפיכך ניתן להעריך כי המתקן יכול לשמש כשלב חוצץ בין האיזור העירוני/תעשייתי ואגני ניקוז טבעיים. המשך המחקר כולל טיוב תפעול המתקן על ידי ביצוע ניסויים רציפים בתרחישים שונים עד למתן פיתרון מתאים לתשטיפים וגם לשפכים סניטריים ואחרים בהתאם לתקני בריאות העם 2010.
Original languageHebrew
Pages (from-to)349-368
Number of pages20
Journalמחקרי יהודה ושומרון
Volumeכרך כב
StatePublished - 2013

IHP Publications

  • ihp
  • Ari'el (West Bank)
  • Runoff
  • Sampling
  • Sewage

Cite this