אסכולת ה'אנל' ותרבות הספר

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר עוסק סוגיית יחסה של "ההיסטוריה המדעית החדשה" לספרות, ובוחן את דרכי התמודדותם של אנשי אסכולת ה'אנל' עם שאלת מקומם של הטקסט הספרותי בפרט והספר בכלל במסגרת המחקר ההיסטורי. מחבר המאמר מראה, כי למרות שעיקר עניינם של אנשי האסכולה היה בהיסטוריה חברתית וכלכלית ובהקשריה המטריאליים, הרי שכבר אחד ממייסדיה, לוסיין פבר, פנה בשנות ה-30 וה-40 לבחון את הפונקציה של הספר בעיצובה של המציאות החברתית, הפוליטית, המנטלית והתרבותית בצרפת הקדם תעשייתית. ככל שהתפתחה האסכולה לכיוון חקר הציוויליזציה והתרבויות הלאומיות, וככל שהעמיקה לבחון את מבני היסוד המנטליים ואת הדימויים הקולקטיוויים שעל פיהם נוהגים בני האדם בחיים החברתיים - תחושות, תגובות, אמונות, מושגים, מיתוסים וכו' - גבר העניין ב"תרבות הספר": מי כתב, ייצר, הפיץ וקרא ספרים? האם ועד כמה השפיעו על הפצת הידע? ובאילו שכבות ומעמדות בחברה? כיצד השפיעו תורות חדשות במדעי האדם על הנושאים ושיטות המחקר בתחום "ההיסטוריה של הספר"? כפי שמראה מחבר המאמר, הדיון בשאלות אלו ואחרות נמצא עדיין בעיצומו, ועבודותיהם החדשות של חברי "הדור הרביעי" של האסכולה מבטיחות כי הוא עתיד עוד להתפתח ולהפרות את ההיסטוריוגרפיה החדשה. מכל מקום, תפיסתם היסודית של חברי האסכולה את ה"ספרות" כפרקטיקה חברתית במהותה, ובדיקתה במושגים מתחומי הסוציולוגיה, האנתרופולוגיה, הפסיכולוגיה ותקשורת ההמונים השפיעו גם על תורות ספרות מודרניות.
Original languageHebrew
Title of host publicationספרות והיסטוריה (קובץ בעריכת רעיה כהן ויוסי מאלי)
Place of Publicationירושלים
Publisherמרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
Pages299-323
Number of pages25
ISBN (Print)9652271349
StatePublished - 1999
Externally publishedYes

IHP Publications

  • ihp
  • Books
  • Books -- History
  • Literature

Cite this