אסטרטגיה ליישום חינוך לקיימות במוסדות חינוך

אפרת עילם, תמר טרופ

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה מציג 13 עקרונות אסטרטגיים להתנהלות הוליסטית בתחום החינוך לקיימות עבור כל מדרג מוסדות החינוך, החל מהגיל הרך ועד למוסדות להכשרת מורים. העקרונות המוצעים מתבססים על ניתוח הידע והניסיון שנצברו בתחום החינוך לקיימות ברחבי העולם, והם מקיפים שלושה ממדים אסטרטגיים של חינוך: התנהלות המוסד החינוכי, מודל ההוראה ומאפייני הפדגוגיה. הטיעון העומד במוקד המאמר הוא שהאפקטיביות של חינוך לקיימות היא נגזרת של יישום משולב וסינרגטי של העקרונות הללו. המאמר מונה מספר סייגים למימוש העקרונות האסטרטגיים ודן בהרחבה במגבלה הנעוצה בשימוש בפדגוגיה ישנה ובלתי-יעילה להוראת תכנים חדשניים. עוד מציג המאמר תנאים הכרחיים למימוש העקרונות, תוך הדגשת חשיבות פיתוחה של מדיניות מרשתת, שתחלץ את בתי הספר מסגירותם, תעודד יוזמות מקומיות ומשתפות, ותמנף את החינוך הסביבתי. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Journalקיוונים אקדמיים
StatePublished - 2011
Externally publishedYes

IHP Publications

  • ihp
  • Environmental education
  • Schools
  • Sustainable development
  • Team learning approach in education
  • בתי ספר
  • חינוך לקיימות
  • חינוך סביבתי
  • למידה בקבוצות
  • פיתוח בר-קיימא

Cite this