אסופת קודים בנושא אתיקה של אנשי חינוך והוראה

ליאת יוספסברג בן-יהושע (Editor), Daniel Sperling (Editor)

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

קוד אתי הוא אחד המרכיבים החשובים של תהליכי הפרופסיונליזציה של כל מקצוע ומשמש ככלי חשוב בארגז הכלים של אנשי ונשות המקצוע. הקוד האתי מסייע לנווט בין סוגים ודילמות שעימן מתמודדים בעלי המקצועות השונים בחיי היום-יום. אסופה זו כוללת מקבץ של קודים אתיים המתקדים בעובדי חינוך והוראה, והזמינה אותה ד"ר שרה זילברשטרום, מנהלת אגף התמחות וכניסה להוראה, משרד החינוך. מטרת האסופה להביא בפני אנשי ונשות החינוך בישראל דוגמאות של קודים אתיים שונים. האסופה מנווטת בין מדינות שונות, שדות חינוך שונים ובין תפיסות עולם שונות המציגות דרכים מגוונות לניסוח קוד אתי מקצועי. אנו מקווים שאסופה זו תשמש כמצפן וכמקור לחשיבה על אודות אתיקה פרופסיונלית, תיצד תשתית להוראת נושא האתיקה המקצועית בכל שלבי הכשרת המורים והפיתוח המקצועי שלהם ותהווה השראה ליצירת קודים אתיים אחידים ומקובלים במערכת החינוך הישראלית. --
Original languageHebrew
Place of Publicationתל אביב
Publisherמכון מופ"ת
Number of pages124
StatePublished - 2020

Cite this