אסדרת הטיפול בסוף החיים בישראל

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

השאלה הנבחנת במאמר היא אם נכון וראוי שהחברה תתערב בסוגיות של מיתה ומוות, ואם כן, באילו תנאים. התערבות כזו תיעשה, למשל, באמצעות אסדרה משפטית. הטענה המרכזית שהמחבר מבקש לטעון היא שאף סוגיות של סוף החיים זוכות לאסדרה מקיפה מאוד בישראל (ודאי לעומת שיטות אחרות), אסדרה זו נעדרת דיון ציבורי בשאלה אם היא ראויה מלכתחילה ואם אין דרכים אחרות שבאמצעותן אפשר להידרש לסוגיות אלה. עם זאת, כפי שהמחבר מראה במאמר, כמה גורמים ו"חלונות הזדמנות" חברו זה לזה ועודדו את האסדרה המוגברת של טיפול בסוף החיים בישראל. המאמר מורכב מארבעה חלקים. חלקו הראשון של המאמר מדגים את סוגי ההתערבויות שאפשר לזהות כיום בישראל בסוגיות של סוף החיים. בחלק השני מודגמת הטענה שבישראל נעדר שיח חברתי בשאלה אם ראוי להתערב בהחלטות הנוגעות לסוף החיים. בחלק השלישי נבחנות ההצדקות להתערבות לעומת אי-התערבות בהחלטות מעין אלה. לבסוף, בחלקו הרביעי של המאמר, מוצגים הטעמים שעודדו ואפשרו את ההתערבות הרגולטורית הגוברת בשאלות של סוף החיים - התערבות המייחדת את העיסוק בסוגיות אלה בישראל. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationביו-אתיקה כחול לבן (קובץ בעריכת גיל סיגל)
Place of Publicationירושלים
Publisherמוסד ביאליק והקריה האקדמית אונו
Pages316-348
Number of pages33
ISBN (Print)9789655361629
StatePublished - 2015

IHP Publications

  • ihp
  • Bioethics
  • Death
  • Euthanasia
  • Right to die
  • Terminally ill -- Legal status, laws, etc -- Israel

Cite this