אני, שתיים, שלוש... הרבה! סימולציות שיתופיות ללמידה על מערכות מורכבות

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

במסגרת פעילויות שהתקיימו עם כיתה ו', בת 27 תלמידים בשיקגו, נערכו ראיונות עם עשרה תלמידים, במטרה לברר ולזהות כיצד הם מבינים, מסבירים ומפענחים מערכות מורכבות, כאשר אלה מערכות מוכרות היטב. נמצא כי כלל התלמידים נקטו באסטרטגית פענוח הכרוכה בבניית רמת ביניים, בין רמת הפרטים לבין רמת כלל המערכת. רמת ביניים זו מאופיינת בבניית קבוצות קטנות באחת משתי דרכים. בדרך אחת, המערכת נחלקת לקבוצות קטנות, המשמשות כיחידות,תוך התעלמות מרמת הפרט. בדרך שנייה, מספר קטן של פרטים נאספים לקבוצה קטנה דרך אינטראקציות מקומיות, תוך התעלמות מכלל המערכת. נמצא מתאם רב בין עומק ההבנה של מערכות מורכבות לבין המהלך בו נבנית רמת הביניים. בדיון, מפורשים הממצאים בהתייחס למחקרים קודמים, ומתואר עיקרון עיצוב, המשמש בתכנון סביבות למידה נוכחיות ועתידיות. (מתוך המאמר) הבנתן של מערכות מורכבות תופסת תאוצה ב-15 השנים האחרונות, עם פיתוחם של כלים לבניית מודלים מבוססי-סוכנים. במקביל, מתקיים פיתוח של סביבות למידה מגוונות, התומכות בלמידה על מערכות מורכבות. במסגרת מאמר זה, מוצגת סביבת למידה התומכת בלמידה שיתופית ופעילה: סימולציות שיתופיות. מרחב הכיתה משמש כמערכת מורכבת, בה כל תלמיד שולט באחד מן הפרטים במערכת. מתוך דיון, הגדרה והבהרה, התלמידים מתכננים ניסויים במערכות מורכבות, המתבצעים במאמץ משותף.
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages160-167
Number of pages8
StatePublished - 2007

IHP Publications

  • ihp
  • Complexity (Philosophy)
  • Learning
  • School children

Cite this