אלנבי פינת המלך ג'ורג': על שיום העבר הקולוניאלי ב(ארץ) ישראל

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר מתמקד, להלכה ולמעשה, בנוהגי השיום של שלטי הרחובות בערים הישראליות בתקופת המנדט, תקופה המכונה במאמר "המורשת הקולוניאלית ב(ארץ) ישראל", ובמחיקת השיום הבריטי לאחר כינונה של ישראל. הדיון במאמר מתחלק לשני חלקים עוקבים מבחינה היסטורית. החלק הראשון מתמקד בהנצחה הטופונימית של המשטר הקולוניאלי בנוף הארץ-ישראלי בתקופת המנדט. הדיון מרחיב על תהליך השיום ועל המשמעויות הפוליטיות של ההנצחה כביטוי ליחסים בין אליטות מקומיות ובין השלטון הקולוניאלי. בחלק השני דן המאמר בפוליטיקה של מחיקת העבר הקולוניאלי משלטי רחובות לאחר הקמת מדינת ישראל, בדגש על המאבקים שלא הצליחו להביא לשינוי שמותיהם של רחוב המלך ג'ורג' החמישי בירושלים ושל רחוב אלנבי בתל אביב. המחקר מתבסס על חומרי ארכיון ועל דיווחים שהתפרסמו בעיתונות.
Original languageHebrew
Title of host publicationשמות מקומות וזהות מרחבית בישראל-פלסטין (קובץ בעריכת עאמר דהאמשה ויוסי שורץ)
Place of Publicationתל אביב
Publisherרסלינג
Pages39-75
Number of pages37
StatePublished - 2018

IHP Publications

  • ihp
  • Eretz Israel -- History -- 1917-1948, British Mandate period
  • Imperialism
  • Names -- Transliteration
  • Reḥov Yafo (Jerusalem, Israel)
  • Street names

Cite this