"אכל את המגלה הזאת" (יחזקאל ג 1) - הכתיבה כסמל וכדימוי במקרא

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Search results