איך אתם יודעים? אפיסטמולוגיה אישית ולמידה ממקורות מידע מקוונים

Translated title of the contribution: How do you know? Personal epistemology and learning online

Sarit Barzilai, Anat Zohar

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

אפיסטמולוגיה אישית היא מכלול של ידע ותפיסות אישיות לגבי טיבו של הידע ולגבי טיבם של תהליכי ידיעה. ממחקרים רבים עולה שחשיבה אפיסטמית קשורה בהישגים לימודיים ובהתמודדות עם אתגרים הדורשים שיפוט, טיעון וחקר. מחקרים ראשוניים מהשנים האחרונות מצביעים על כך שחשיבה אפיסטמית עשויה להיות גם קשורה בדרכים שבהן תלמידים
אוספים, מעריכים וממזגים מידע ברשת. מחקר זה מבקש לעמוד על הקשר בין החשיבה האפיסטמית של תלמידים הלומדים בבית הספר היסודי בישראל, לבין תהליכי למידה ממקורות מידע מקוונים. מטרת המחקר היא לאפיין את החשיבה האפיסטמית של התלמידים
במהלך ביצוע מטלות למידה מקוונות, העוסקות בנושאים מעוררי מחלוקת וריבוי דעות, ואת הקשר בין חשיבה אפיסטמית לבין תהליכי הערכה ומיזוג של מידע ברשת. המחקר כלל שתי מטלות למידה מקוונות, במהלכן התבקשו התלמידים לחשוב בקול כדי לחשוף חשיבה אפיסטמית ספונטנית בהקשר של למידה מקוונת (Hofer, 2004) בעקבות המטלות נערך ראיון אפיסטמי עם התלמידים.אוכלוסיית המחקר מנתה 42 תלמידים, הלומדים בכיתה ו'. ממצאי המחקר מעידים על כך שקיים קשר בין החשיבה האפיסטמית של התלמידים לבין היכולת שלהם למזג מידע ממקורות מקוונים. תלמידים בעלי חשיבה אפיסטמית נאיבית התקשו לזהות נקודות מבט מרובות, להשוות בין מקורות ולמזג מידע ממקורות שונים. לעומת זאת, לא נמצא קשר בין חשיבה אפיסטמית להערכת מקורות מידע ברשת. מחקר זה מצביע על כך, שיש צורך לקחת בחשבון את התפיסות האפיסטמיות של התלמידים בעת עיצוב מטלות למידה ברשת.
Translated title of the contributionHow do you know? Personal epistemology and learning online
Original languageHebrew
Title of host publicationתקשוב, למידה והוראה
EditorsD. Chen, G. Kurtz
Place of Publicationאור יהודה
PublisherThe Center for Academic Studies
Pages77-100
Number of pages24
StatePublished - 1 Jan 2011

Cite this