"אחותי את לא פה לבד": חוויות של שונות מגדרית במערכת הענישה הפלילית

ליהי יונה, עדו קטרי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר עוסק בסיווג המגדר של העבריין/עבריינית. מדיניות השב"ס בנוגע לכליאה של א/נשים טרנסים מבחינה בין מי שזהותו "חד משמעית" למי שזהותו אינה כזו: רק מי שזהותו חד-משמעית יכול להיות מוחזק במתקן כליאה על פי "זהותו הנחזית". השאר מוחזקים על פי רוב בתנאי בידוד או בצינוק. לטענת השב"ס הדבר נעשה לשם הגנה על א/נשים טרנסים, אולם בפועל מדיניות זו גורמת לא אחת נזק כבד לטרנסים המוחזקים בבידוד או בצינוק. באמצעות ניתוח פרקטיקה זו חושף המאמר את הדיכוטומיות המהותניות של החברה כפי שהן משתקפות במערכת הכליאה ומעלה שאלות יסוד בנוגע לחלוקות דיכוטומיות, הופכיות ומשלימות של גברים אל מול נשים, אסירים אל מול אזרחים שומרי חוק, כליאה בבידוד אל מול כליאה רגילה, טרנסים "אמתיים" אל מול טרנסים לא אמתיים ואל מול מי שאינם טרנסים. המאמר חושף את הקושי בסיווגים המגדריים וכן מדגים את האופן שבו סיווגים אלה משקפים טרנספוביה ממסדית. המאמר גם ממליץ על מדיניות חדשה להסדרת מאסר של טרנסים.
Original languageHebrew
Title of host publicationמשפט צדק? ההליך הפלילי בישראל - כשלים ואתגרים (קובץ בעריכת אלון הראל)
Place of Publicationתל-אביב
Publisherהפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן - אוניברסיטת תל אביב
Pages595-650
Number of pages56
ISBN (Print)9789659257928
StatePublished - 2017
Externally publishedYes

IHP Publications

  • ihp
  • Gender identity
  • Gender nonconformity
  • Prisoners
  • Prisoners -- Civil rights
  • Prisons
  • Sex

Cite this