אומה נטולת מדינה: העברה הדדית של רעיונות בין הלאומיות הפולנית לציונות

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר עוסק בהעברות הדדיות בין התנועה הלאומית הפולנית בימי התהוותה ובין התנועה הציונית. המחבר מצביע על העברות רבות בין שתי מערכות תרבותיות, הפולנית והיהודית, בראשיתו של תהליך הגיבוש הלאומי הנוגעות למוטיב שנתפס מרכזי הן באתוסים של הלאומיות הפולנית הן בגישות של הציונות: האומה נטולת המדינה.
Original languageHebrew
Journalציון: רבעון לחקר תולדות ישראל
StatePublished - 2015

IHP Publications

  • ihp
  • Jewish nationalism
  • Poland -- Nationality
  • Zionism -- Poland
  • לאומיות יהודית
  • לאומיות פולנית
  • מיצקביץ', אדם -- 1798-1855
  • ציונות -- פולין

Cite this