אדם סביבה עיסוק וביצוע: מודל עיסוקי 2005

דורית רדליך, נעמי שרויאר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בשטף העבודה היום-יומית כמרפאות/ים בעיסוק, נוטים אנו לעתים לשכוח כי זו מבוססת על תיאוריות, על מודלים ועל מסגרות התייחסות. מטרת המאמר היא להציג מודל לריפוי בעיסוק שמשקף שינויים בהתפתחות בגופי הידע ובעשייה המקצועית. המודל נקרא אדם–סביבה–עיסוק וביצוע (PEOP) (Person-Environment-Occupation and Performance), המובא בספרם החדש של Christiansen & Baum (2005). מטרה נוספת של המאמר היא להביא ליישומו של המודל בעבודה הקלינית של מרפאים בעיסוק בישראל בהדגמת תיאור מקרה, הממחיש את הקשר שבין התיאוריה ובין עבודתנו הלכה למעשה. בנוסף, בנספח מובאות מספר שאלות שהוצגו למחברי המודל ולהן תשובות שמציעים המחברים לקהל הקוראים הישראלי (תקציר מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)113-127
Number of pages15
Journalכתב-עת ישראלי לריפוי בעיסוק
Volume15
Issue number2
StatePublished - 2006

IHP Publications

  • ihp
  • Occupational therapy
  • Performance
  • Quality of life
  • Specimens

Cite this