University of Haifa contact form טופס בקשה לעדכון פרטים (לחברי הסגל של אוניברסיטת חיפה בלבד)

צרו קשר

E-mail: cris@univ.haifa.ac.il
פרסמת מאמר חדש שלא מופיע עדיין בפורטל? מצאת מידע שגוי או שאיננו מעודכן? אנא שלחו את כל הפרטים הרלוונטיים באמצעות הטופס וצוות הספרייה יבדוק ויתקן. (תוכלו גם לשלוח את הפרסום עצמו או רשימת פרסומים מעודכנת לכתובת המייל המופיעה מעלה)

פנייה לצוות הספרייה